Back
User Avatar

Concord Profesori Za Srednjoškolce

Naši profesori u radu sa tinejdžerima koriste mnoštvo interesantnih aktivnosti, audio-vizuelnih sredstava i moderne tehnologije. Njihov cilj je da zainteresuju tinejdžere i da ih motivišu da komuniciraju na ciljnom jeziku. Trude se da prilagode teme interesovanjima tinejdžera kako bi ih podstakli na učenje u prijatnoj atmosferi.

1 Kurs
0 Učenik