2020-2021 Školski kalendar

tabelarni pregled kalen za oŠ rs 2020 21 22 05 20 11.cdr

* preuzeto iz službenog glasnika.

 

Škola Concord radi cele godine osim u letnjem periodu od 1. – 20. avgusta kada smo na kolektivnom odmoru.

Naš raspored za školsku decu je uskladjen sa školskim raspustima. Časovi za odrasle se odrzavaju nezavisno od školskog kalendara.

 

Dodatne informacije

Početak upisa:  20. avgust

Početak I semestra za decu:   7. septembar

Početak kursa za odrasle:   21. septembar

Dodela Kembridž diploma:   21. septembar

Novogodišnja zabava na času:   21. – 25. decembra

Početak II semestra:   17. februar

Dodela Kembridž diploma:   29. februar

Kraj nastave, završni testovi, javni časovi i dodela diploma:   10. – 17. jun

Završetak II semestra:   18. jun