2019-2020 Školski kalendar

tabelarni pregled kalendara za oŠ rs 1920 17 04 19.cdr

* preuzeto iz službenog glasnika.

 

Škola Concord radi cele godine osim u letnjem periodu od 1. – 20. avgusta kada smo na kolektivnom odmoru.

Naš raspored za školsku decu je uskladjen sa školskim raspustima. Časovi za odrasle se odrzavaju nezavisno od školskog kalendara.

 

Dodatne informacije

Početak upisa:  20. avgust

Početak I semestra za decu:   9. septembar

Početak kursa za odrasle:   16. septembar

Dodela Kembridž diploma:   21. septembar

Novogodišnja zabava na času:   23. – 27. decembra

Početak II semestra:   18. februar

Dodela Kembridž diploma:   29. februar

Kraj nastave, završni testovi, javni časovi i dodela diploma:   10. – 15. jun

Završetak II semestra:   16. jun