Naš metod predavanja je komunikativni pristup. Sadržaj kursa uključuje društvene funkcije, ne samo lingvističke strukture. Studenti redovno rade u paru ili su uključeni u glumu po ulogama da bi prilagodili upotrebu jezika različitim društvenim kontekstima. Materijali za rad i aktivnosti na času su često autentični i odražavaju životne situacije i zahteve.

Rad na jezičkim veštinama je uključen od početka; data aktivnost može uključiti čitanje, govor, slušanje kao i pisanje.

Uspešno podučavanje je jedan od glavnih ciljeva naše škole. Da bismo to postigli u potpunosti, posebnu pažnju pridajemo sledećim elementima:

Metodi podučavanja

Concord Language School ima inovativan metod rada u odnosu na druge škole u ponudi koji je kreiran posle dugogodišnjeg iskustva u nastavi jezika.

Zahvaljujući brojnim istraživanjima na nastavnim grupama polaznika različitih nacionalnosti i uzrasta ustanovili smo da se prisustvo izlaganja gramatike u nastavi stranih jezika skraćuje što za posledicu ima to da se više vremena posvećuje praktičnim aktivnostima, konverzaciji, pisanju, komunikaciji polaznika itd…

Iz tog razloga naša škola je kreirala Concord metod koji je okrenut potenciranju praktičnih aktivnosti i znanja polaznika i odnosi se na raspodelu vremena u okviru standardnih 85 minuta trajanja časa. Tako  je 85 minuta časa podeljeno na sledeći način:

Obnavljanje:

Prvih 10 minuta posvećeno je podsećanju, ponavljanju, kontroli domaćih zadataka iz prethodno obrađene jedinice, tj.časa. Za ovo vreme polaznici postavljaju pitanja ili izlažu svoje nedoumice po pitanju pređenog gradiva, njihovog samostalnog rada i slično. Profesori na što jednostavniji i prihvatljiviji način daju objašnjenja sa mnogo praktičnih primera.

Gramatika:

Narednih 20  minuta posvećeno je tome da profesor predstavi sledeću gramatičku jedincu (i nikada više od jedne, za jedan čas), sa teorijskim i praktičnim primerima uključujući postepeno tokom izlaganja i same polaznike, kada već usvoje određena pravila.

Konverzacija:

Preostalih 55 minuta časa posvećeno je svim vrstama konverzacijskih vežbi i aktivnosti koji se tiču aktuelne teme u predstavljenoj jedinici časa. Ovim se izložena teorija odmah stavlja u službu prakse, uvode se nove reči i izrazi, objašnjavaju različiti konteksti upotrebe čime polaznici imaju priliku da odmah vežbaju a da ih profesor prati i daje sugestije i smernice.

Ova šema se ponavlja na svakom času i integrisana je ravnomerno sa delovima slušanja (listening), čitanja (reading), elementima iz kulture i tradicije ili aktuelnosti i time u potpunosti pretvara u praksu i realne životne situacije sve ono što se na tom času uči.

Suštinski, naša škola želi da se izdvaja po tome što razvija takozvane “out” jezičke kompetencije, tj. kompetencije jezičke produkcije, prvenstveno usmene i pisane koja se unapređuje svakim sledećim časom dok se gramatici i određenim pravilima posvećuje minimalno potrebno vreme.

Mi verujemo da je ono što je esencijalno za svaki uzrast čoveka dobro i tačno komuniciranje na određenom jeziku, na primer u poslovnom okruženju, na studijama, u svakodnevnom životu… Ovo je jedino moguće postići razvijanjem praktičnih jezičkih aktivnosti, i to u kontinuitetu.

concord metodologija nastave

Nastavni udžbenici

Časovi se izvode po najnovijim originalnim knjigama uz audio i video podršku. Pored toga, koriste se i rečnici, knjige gramatičkih referenci, testovi i knjige uglednih izdavačkih kuća poput Oxford University Press, Cambridge UP, Pearson McMillan, Ladybird, Heineman-Klett, Didier, Guerra…

Testiranje

Da bismo Vam odredili nivo znanja potrebno je uraditi ulazni test. Škola ima razvijen sistem testiranja koji obuhvata kako testove naše škole tako i testove Oxford University Press-a.

Testiranje tokom kursa

Za testiranje tokom kursa koriste se već postojeći testovi koji pokrivaju nastavni program ili profesori prave dodatne testove ako žele da testiraju posebnu oblast znanja.

Testiranje radi izdavanja diploma

Škola ima sopstvene testove za sve sertifikate koje izdaje. Škola izdaje sertifikate o pohađanju u zavisnosti od nivoa kursa. Škola takođe izdaje sertifikate za nivo znanja i onima koji ne pohađaju nastavu. Takav sertifikat se naplaćuje.

Materijal za učenje

Studenti plaćaju samo knjige. Sav dodatni materijal za nastavu pruža škola. Profesori obično koriste raznovrsne knjige i druge nastavne materijale tako da studentima obezbeđuju fotokopije materijala koji se obrađuje na času.

Dodatni materijali

Tokom kursa koristimo jezičke obrazovne igre, lektire, časopise, kompjuterske programe i naravno, internet, sve u cilju poboljšanja kvaliteta i brzine usvajanja jezika.