Back
User Avatar

Concord Profesori Za Firme

Naši profesori koji sprovode nastavu za multinacionalne korporacije, mala i srednja preduzeća pored osnovnih kvalifikacija imaju i međunarodne diplome kao potvrdu svoje stručnosti. Jedna od njih je i FTBE sertifikat Privredne komore Londona koji ih specijalizuje za predavanje poslovnog engleskog. Oni kreiraju dinamične časove koji aktiviraju i nadograđuju Vaše znanje sa posebnim osvrtom na oblasti u kojima se ne snalazite najbolje. U nastavi koriste različite programe uz primenu autentičnih materijala a sve u cilju poboljšanja učinka osoblja i veštine komunikacije na stranom jeziku.

1 Kurs
0 Učenik