Back
User Avatar

Concord Profesori I-IV

Naši profesori su iskusni profesori koji imaju dosta strpljenja i tolerancije u radu sa decom, ali su u isto vreme i autoritativni. Kreativni i sa mnoštvom ideja i inovativnih metoda u predavanju, profesori se trude da kroz upotrebu informacione tehnologije pomognu da deca brže, efektivnije i efikasnije savladaju strani jezik jer su tokom celog kursa aktivno uključeni u rad.

1 Kurs
0 Učenik