Back
User Avatar

Concord Specijalizovani Profesori

Naši predavači su kvalifikovani profesori jezika sa dosta iskustva u nastavi. Oni kreiraju dinamične časove koji aktiviraju i nadograđuju Vaše znanje sa posebnim osvrtom na oblasti u kojima se ne snalazite najbolje. Pružaju podršku svakom polazniku u prijatnoj atmosferi i pomažu Vam da maksimalno iskoristite svoje vreme na kursu jezika.
Većina naših profesora poseduje i FTBE sertifikat Privredne komore Londona koji ih specijalizuje za predavanje poslovnog engleskog.

2 Kurs
0 Učenik