Profesori škole stranih jezika Concord su predavači s iskustvom koji su diplomirali na nekim od glavnih evropskih univerziteta kao što su univerzitet “La Sapienza”, Rim, univerzitet “Ca’ Foscari”, Venecija, ” Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu”. Većina naših profesora poseduje i sertifikat Privredne komore Londona.

U školu svake godine dolaze razni predavači sa svih strana sveta koji su voljni da sa nama razmene nove ideje i koji su kao i mi inspirisani i dobro razumeju kakva je dinamika privatne škole za strane jezike, i koji cene dobar odnos između studenata i profesora kao i konstruktivan odnos sa drugim kolegama.

Takođe u školi imamo profesore koji su kvalifikovani za predavanja specijalizovanih kurseva iz raznih oblasti. Njihova predavanja su uvek u koraku sa vremenom, profesori se trude da konstantnom nadgradnjom dostignu neki vid idealne metodologije za svakog klijenta posebno.

Prevodioci takođe čine poseban deo našeg tima. U zavisnosti od terminologije koja se prevodi biće izabran i prevodilac.

nas tim2