2023-2024 Školski kalendar

pravilnik o kalendaru obrazovno vaspitnog rada osnovne skole za skolsku 2023 2024

* preuzeto iz službenog glasnika.

 

Škola Concord radi cele godine osim u letnjem periodu od 1. – 20. avgusta kada smo na kolektivnom odmoru.

Naš raspored za školsku decu je uskladjen sa školskim raspustima. Časovi za odrasle se odrzavaju nezavisno od školskog kalendara.

 

Dodatne informacije

Početak upisa:  20. avgust

Početak I semestra za decu:   6. septembar

Početak kursa za odrasle:   20. septembar

Dodela Kembridž diploma:   20. septembar

Novogodišnja zabava na času:   27. – 30. decembra

Početak II semestra:   24. januar

Dodela Kembridž diploma:   28. februar

Kraj nastave, završni testovi, javni časovi i dodela diploma:   6. – 24. jun

Završetak II semestra:   24. jun