sr
en
TOEFL

Test Of English as Foreign Language

TOEFL  je najvažniji ispit za upisivanje na fakultete u S.A.D. Test iz engleskog kao stranog jezika (TOEFL) je ispit napravljen od strane ETS (Educational Testing Services) koji određuje jezičke sposobnosti govornika kojima engleski nije maternji jezik i priprema ih  za akademske studije. Mnogi koledži i univerziteti,  posebno u S.A.D, zahtevaju od budućih studenata kojima je engleski strani jezik da polažu TOEFL ispit pre upisa.

Test procenjuje veštine slušanja, čitanja i razumevanja, pisanja i govora.

TOEFL nije namenjen  početnicima u učenju engleskog jezika. On je napravljen za napredne polaznike koji su spremni da dokažu da mogu da žive i studiraju u sredini gde se govori engleski jezik. Mnogi ljudi koji polažu TOEFL ispit planiraju da studiraju na koledžima i univerzitetima gde su sva predavanja na engleskom jeziku. Takođe, mnoge vladine organizacije, programi za dodelu stipendija i agencije koje se bave akreditacijom  diploma koriste TOEFL da bi procenili nivo znanja engleskog jezika.

Važno je da se upoznate sa testom koji ćete polagati. Većina centara za polaganje testova sada koristi TOEFL koji se polaže putem Interneta -  the Internet Based TOEFL (iBT).

Postoje dva načina polaganja ovog ispita:

  • TOEFL koji se polaže putem Interneta the Internet Based TOEFL (iBT)
  • TOEFL koji se polaže  pismeno na papiru - Paper-based test (PBT)

Naša priprema za ovaj ispit ima sistematski pristup za polaznike koji žele da polažu TOEFL ispit. Naši časovi Vam nude potpuni uvid u sve zadatke i delove ispita sa kojima ćete se susreti prilikom polaganja. Individualni časovi traju 85 minuta a broj časova zavisi od svakog pojedinca.

Korisni linkovi: