sr
en
Naš tim

Profesori škole stranih jezika Concord su predavači s iskustvom koji su diplomirali na nekim od glavnih evropskih Univerziteta kao što su Univerzitet "La Sapienza", Rim, Univerzitet "Ca' Foscari", Venecija, "Beogradski Univerzitet - Filološki Fakultet". Svi naši profesori poseduju i sertifikat Londonske Privredne Komore

U školu svake godine dolaze razni predavači sa svih strana sveta koji su voljni da sa nama razmene nove ideje i koji su kao i mi inspirisani i dobro razumeju kakva je dinamika privatne škole za strane jezike, i koji cene dobar dobar odnos izmedju studenata i profesora kao i konstruktivan odnos sa drugim kolegama.

Takođe u školi imamo profesore koji su uže specijalizovani za predavanja specijalizovanih kurseva iz raznih oblasti. Njihova predavanja su uvek u koraku sa vremenom, profesori se trude da sa konstantnom nadgradnjom dostignu neki vid idealne metodologije za svakog klijenta posebno.

Prevodioci takođe čine poseban deo našeg tima. U zavisnosti od terminologije koja se prevodi biće izabran i prevodilac.