sr
en
Srpski jezik za strance

Naučite lako srpski sa našim timom kvalifikovanih profesora. Primenjujući naš metod rada, pomoći ćemo Vam da naučite osnovnu komunikaciju i da se upoznate sa srpskom kulturom i običajima.  
Godinama smo gradili iskustvo u predavanju srpskog kao stranog jezika, razvijajući posebne programe i metode učenja.
Naši polaznici se odmah upoznaju sa temama koje će naći primenu čak nakon prvog časa.  
Ukoliko ste stranac koji želi da uči srpski i da nauči nešto više o Srbiji i njenoj kulturi, škola stranih jezika Concord je pravo mesto za Vas. Naš obrazovni program je jedinstven, jer ne uključuje samo učenje jezika već i pruža informacije o važnim segmentima života i srpske kulture.


Kurs uvodi u pisani i govorni jezik


Uvodi i govorni i pisani jezik, a glavni cilj je postizanje izvanrednih konverzacijskih veština. Kurs stavlja akcenat na gramatiku, govor i razumevanje govornog jezika. Osmišljen je sa ciljem da polaznicima na početnom nivou pruži osnovnu praktičnu primenu srpskog. Nakon završenog kursa, Vi ćete moći da koristite sadašnje i buduće vreme, da vladate vokabularom (između 500 i 1000 reči) koji je dovoljan za svakodnevnu konverzaciju i moći ćete da pročitate i napišete jednostavno pismo.


Kursevi u grupi

 • Obuhvataju kurseve od početnog do naprednog nivoa, ali smo takođe fleksibilni kada je reč o posebnim interesovanjima grupe.
 • Kursevi u grupi su dinamični i polaznici imaju mogućnost da upoznaju nove prijatelje sa kojima dele divno iskustvo učenja srpskog u školi stranih jezika Concord.

Molimo Vas da imate u vidu da ukoliko nemamo minimum od četvoro upisanih na početku svakog od naša četiri semestra (koji se sastoje od po 8 nedelja) nismo u mogućnosti da ponudimo isplanirani kurs. Polaznici imaju mogućnost da ili budu na listi čekanja ili imaju individualne časove.


Individualni časovi

 • Napravljeni po meri pojedinca, zasnovani na rezultatima analize individualnih interesovanja i potreba.
 • Željeni nivo jezika se dostiže u kratkom vremenskom periodu pošto se fokusiramo na potrebe pojedinca.
 • Omogućuje fleksibilan raspored i nastavni plan po meri pojedinca. Predlažemo minimum od 20 nastavnih sati, sa jednim ili dva časa nedeljno (svaki čas od 90 ili 120 minuta). Datum, vreme i sadržaj se mogu prilagoditi Vašim potrebama.  

  (Bilo da je Vaš cilj da čitate i pišete profesionalna dokumenta, da imate prezentacije uz primenu specifične terminologije ili da steknete samopouzdanje i fluentnost u različitim društvenim situacijama, mi ćemo Vam pomoći i zajedno sa Vama napraviti program koji odgovara Vašim potrebama.)

Program Total Immersion

 • Može biti kreiran po meri pojedinca i časovi se mogu organizovati kao individualni. 
 •  Polaznici mogu da biraju da uče jezik od sat i po do četiri i po sata dnevno minimalno 5 dana nedeljno.
 • Individualni kurs može početi bilo kad ali se upis mora obaviti minimum 2 nedelje unapred. 
 • Program vodi tim od 2 predavača, koji pažljivo biraju materijale i planiraju časove a sve u cilju efektivnog postizanja ciljeva polaznika i praćenja individualnog stila učenja.
 • Program Total Immersion je kreiran da odgovara nivoima od A1 do B2 redovnih Concord programa. Nakon završetka kursa intenzivnog ili "immersion" programa, polaznici će se osećati samouvereno prilikom upotrebe srpskog u raznim situacijama i steći će zadovoljavajuće razumevanje gramatičkih, strukturnih i kulturnih aspekata jezika.
 • Omogućuje individualcima da unaprede fluentnost srpskog jezika od početnog do najvišeg nivoa u najkraćem vremenskom periodu.