sr
en
Srpski jezik za dijasporu - NAUČIMO SRPSKI

Prema nezvaničim podacima ima oko 4 miliona Srba u dijaspori širom sveta, među kojima su stotine hiljada pripadnici mlađe generacije. To znači da su im sve instrukcije date na jeziku zemlje u kojoj žive, što pokreće pitanje potpune asimilacije.
Upotreba maternjeg jezika je preduslov za očuvanje nacionalnog identiteta, pripadanja i veze sa rodnom zemljom. Danas, znanje stranog jezika predstavlja osnovu za povezivanje ljudi i kultura. Sa druge strane, srpska dijaspora mora biti svesna važnosti implementacije nacionalnog identiteta  i prenošenja kulture i jezika mladim generacijama.
Ideja ovog posebnog kursa za dijasporu je zapravo pomoć mladima iz srpske dijaspore da ostanu u kontaktu i upoznaju se sa srpskom kulturom, istorijom i tradicijom grada Beograda i republike Srbije. Kurs će im pomoći da učestvuju u kulturnom, društvenom i političkom životu njihove rodne zemlje.


Ciljna grupa


Namenjen posebno srpskoj dijaspori (tinejdžeri uzrasta od 13 do 19 godina)


Pregled kursa


Moderan, zanimljiv i kreativan kurs, posebno napravljen da odgovara tinejdžerima. Savršeno održava interesovanje i motiviše mlade. Ovaj kurs takođe upoznaje polaznike sa srpskom književnošću.


Metod rada


Naš metod rada uključuje komunikativni pristup i najnovije tehnike u predavanju. Ovo je brži način učenja jezika, tako što se stimuliše motivacija i smanjuje napetost prilikom učenja, a učionica ne predstavlja tipičan akademski centar predavanja i učenja već predstavlja centar moderne  komunikacije na stranom jeziku i mesto gde možete ispoljiti kreativnost.


Udžbenik


Koristimo udžbenik Zavoda za izdavanje udžbenika i knjigu  novosadskog univerziteta i audio, video i kompjutersku podršku.


Preduslov za upis na kurs


Svi polaznici (izuzev onih na početnom nivou) moraju da urade ulazni test pre upisa na kurs jer mi nudimo program učenja jezika u zavisnosti od nivoa znanja a ne uzrasta.


Trajanje kursa


Kursevi u grupi i individualni časovi se odvijaju tokom cele godine. Mi nudimo individualne časove koji omogućavaju polazniku da se usmeri na lična interesovanja. Čas traje 85 minuta i broj časova je individualan.


Naučićete

  • Imaćete  priliku da unapredite sve četiri veštine: čitanje, slušanje, govor i pisanje.
  • Poboljšaćete komunikaciju na srpskom jeziku jer insistiramo na upotrebi srpskog jezika u učionici
  • Obnovićete već stečenu gramatiku, usvojiti nove gramatičke jedinice i poboljšati svoj vokabular.
  • Steći ćete samopouzdanje prilikom izražavanja na maternjem jeziku u svakodnevnom govoru i saznaćete više o srpskoj književnosti i delimično istoriji

Aktivnosti


Vizuelne i audio tehnike, dijalozi, multimedija, pisanje eseja, debate, igre koje motivišu polaznike i podstiču njihovu kreativnost. Nakon završetka kursa polaznici moraju da urade završni test.


Sertifikat

Nakon završetka kursa polaznici dobijaju: 

Concord sertifikat