sr
en
Pregled kursa

Kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike. Ovi kursevi su standardni engleski kursevi, sa akcentom na poboljšanju konverzacijskih veština i veština pisanja, što je uslov za prelazak na sledeći, viši nivo. (Pročitajte više o zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope)

Naša škola je akreditovani centar za pripremu i polaganje međunarodnih ispita Londonske Privredne Komore: FTBE, JETSET, ELSA

Međunarodni ispiti za koje se možete spremati u školi stranih jezika Concord: CAE, FCE, IELTS, TOEFL, ILEC

Metode učenja

Nastava se odvija u skladu sa komunikativnim pristupom zajedno sa poslednjim tehnikama u učenju jezika. Ovaj način je efikasniji od drugih jer podstiče motivaciju i smanjuje napetost učenika a učionica nije tipični akademski centar za učenje i predavanje, već je centar moderne komunikacije na stranim jezicima i mesto gde možete ispoljiti svoju kreativnost.

Udžbenici i dodatni materijali

Na našim časovima koristimo udžbenike renomiranih izdavača, kao što su Oxford University Press, Cambridge University Press, Heinemann, Macmillan zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima.