sr
en

Popusti

Dobijate sledeće popuste za sve kurseve osim za kurseve kod kojih je već uračunat popust:

  • Od 2. kursa za decu u Concordu: 10%
  • Od 3. kursa za odrasle u Concordu: 10%
  • Ako ste student, nezaposleni ili penzioner: 10% za grupe od 4 i više polaznika
  • 2 kursa u istom periodu: 10%
  • 3 kursa u istom periodu: 15%
  • Porodični popust (za 4 kursa): 20 %
  • Popust za stare polaznike koji dovedu jednog novog polaznika: 25%

Popusti se ne mogu sabirati i ne mogu se prenostiti.