sr
en
Pregled kursa

Deca

Tinejdžeri

Odrasli

Kursevi su u skladu sa Evropskim okvirom za jezike. Standardni kursevi sa akcentom na poboljšanju konverzacijskih i pisanih veština polaznika koji će im biti potrebni za prelazak na sledeći, viši nivo.
(Pročitajte više o zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope)

Metode učenja

Naš metod rada uključuje komunikativni pristup i najnovije tehnike u predavanju. Ovo je brži način učenja jezika, tako što se podstiče motivacija i smanjuje napetost prilikom učenja, a učionica ne predstavlja tipičan akademski centar predavanja i učenja već predstavlja centar moderne  komunikacije na stranom jeziku i mesto gde možete ispoljiti kreativnost. Entuzijazam koji naši profesori ispoljavaju na poslu utiče na motivaciju polaznika koji uživaju u časovima. Činimo sve da bi naši kursevi za tinejdžere bili zanimljivi i nezaboravni.

Udžbenici i dodatni materijali

Za nastavu koristimo najnovije međunarodno priznate udžbenike poznatih izdavača, poput Klett, Hüber itd. Za vreme nastave koristimo audio i video materijale kao i kompjutere.