sr
en
Pregled kursa

Deca

Tinejdžeri

Odrasli

Jedan od zvanično najlepših i najmelodičnijih jezika na svetu, jezik umetnosti, kulture, filma, jezik renesanse, ali i savremeni jezik mode, dizajna, stila i gastronomije: sve to i još mnogo toga u sebi nosi italijanski jezik.
Kursevi italijanskog jezika u Concord Language School u skladu su sa Evropskim okvirom za jezike. Standardni kursevi italijanskog imaju akcenat na poboljšanju konverzacijskih i pisanih veština polaznika koji će im biti potrebni za prelazak na sledeći nivo.
(Pročitajte više o zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope)


Metode učenja


Naš metod rada uključuje komunikativni pristup i najnovije tehnike u nastavi. Akcenat je na aktivnoj upotrebi italijanskog jezika od samog prvog časa pa nadalje. Ovo je brži način učenja jezika, jer stimuliše motivaciju i poboljšava konverzacijske veštine, a učionica nije tipičan akademski centar predavanja i učenja već predstavlja centar moderne  komunikacije na stranom jeziku i mesto gde možete ispoljiti kreativnost.


Udžbenici i dodatni materijali


Koristimo vodeće udžbenike, nastavna sredstva i multimedije poznatih italijanskih izdavača poput Alma Edizioni, Alma TV, Edilingua, Zanichelli,  Guerra Edizioni, Bonacci Editore, kao i audio, video i kompjutersku podršku odgovarajućih programa.