sr
en
Pregled kursa

Deca

Tinejdžeri

Odrasli

Kursevi su u skladu sa Zajedničkim evropskim okvirom za jezike. Ovi kursevi su standardni francuski kursevi, sa akcentom na poboljšanju konverzacijskih veština i veština pisanja, što je uslov za prelazak na sledeći, viši nivo.
(Pročitajte više o zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope)

Metode učenja

Nastava se odvija u skladu sa komunikativnim pristupom zajedno sa poslednjim tehnikama u učenju jezika. Ovaj način je efikasniji od drugih jer podstiče motivaciju i smanjuje napetost učenika a učionica nije tipični akademski centar za učenje i predavanje, već je centar moderne komunikacije na stranim jezicima i mesto gde možete ispoljiti svoju kreativnost.

Udžbenici i dodatni materijali

Na našim časovima koristimo udžbenike poznatih izdavača, kao što su CLE International, Didier, Hachette kao i udžbenike izdavača Zavoda za izdavanje udžbenika  zajedno sa audio, video materijalima i kompjuterima.