sr
en
ELSA

English Language Skills Assessment

ELSA je ispit koji testira znanje engleskog jezika na jedan brz i lagan način. Kad ga uradite do kraja dobićete ELSA sertifikat koji pokazuje Vaše znanje na posebnoj skali, koja je u skladu sa Zajedničkim Evropskim okvirom. (Pročitajte više o zajedničkom okviru za jezike Saveta Evrope)

ELSA se koristi širom sveta kako bi pomogla kompanijama da ...

 • Utvrde nivo znanja poslovnog engleskog jezika zaposlenih u  kompaniji.
 • Odrede nivo engleskog jezika koji je potreban za određene poslove a potom da zaposle i obuče radnike
 • Imaju potvrdu uložene investicije
 • Porede efektivnost različitih programa i različitih provajdera da bi efikasnost bila dovedena do najvišeg nivoa
 • Motivišu zaposlene da uče engleski i da imaju uvid u njihov napredak

ELSA je takođe odlična investicija u ljude i dobra je za pojedince zato što je...

 • Orijentisana na poslovni engleski – ELSA je tvorevina poslovnog društva tako da je akcenat na praktičnom
 • Dostupna – ELSA testovi su dostupni na zahtev tako da možete polagati test kada god poželite
 • Naučnog karaktera – ELSA prati Vaš napredak u skladu sa naučno dokazanom, statistički pouzdanom skalom sa preciznošću od 95%
 • Brza – potrebno je samo 75 minuta za test koji obuhvata čitanje i slušanje
 • Po standardima EU – ELSA je usklađena sa Zajedničkim Okvirom za Jezike, dajući čvrstu i priznatu akademsku osnovu
 • Međunarodno priznata – Kvalifikacije ELSE i londonske privredne komore su priznate širom sveta
 • Ekonomična- za malo novca dobijete test, lični izveštaj i zvanični sertifikat
 • Direktna – Sa jednostavnom formom testa (zaokruživanje), ELSA test se može polagati bez pripreme i bez posebnih veština
 • Fleksibilna – testovi su dostupni na američkom i britanskom engleskom u zavisnosti od Vaših potreba. Vi birate.
 • Zagarantovan sertifikat – Nemoguće je pasti ELSA ispit. Utvrđujemo Vašu jezičku sposobnost na skali od 1-500.

Korisni linkovi: