sr
en
DELF & DALF

DELF (Diplôme d'Etudes en Langue Française) & DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)

DELF ("Diplôme d'Etudes en Langue Française") i DALF ("Diplôme Approfondi de Langue Française") diplome se sastoje od 6 zasebnih diploma.

Diplome DELF A1 i A2 su dodeljene početnicima sa osnovnim znanjem francuskog koji je dovoljan za "preživljavanje" u svakodnevnim situacijama.

Diplome DELF B1 i B2 su dodeljene osobama koje mogu samostalno da koriste jezik i potvrda su dobrog znanja jezika kao i sposobnosti da komuniciraju usmeno i pismeno, pokrivajući široko polje tema u okviru savremenog francuskog jezika.

Diplome DALF C1 i C2 su dodeljene osobama sa visokim nivoom znanja koji su sposobni da tečno i spontano koriste jezik na najvišem nivou kako bi preneli svoje ideje o specifičnim temama, koje sami kandidati  izaberu. Kandidati koji su položili DALF C1 ili Dalf C2, su oslobođeni polaganja prijemnog ispita za francuske univerzitete.

Sve diplome su zasebne što znači da kandidati mogu da polažu DELF ili DALF nezavisno od toga da li su položili prethodne nivoe.

Diplome za sve nivoe važe zauvek i međunarodno su priznate.

Sve četiri veštine (govor, pisanje, slušanje i čitanje i razumevanje) se testiraju na svakom nivou. Naša škola nudi sistematske pripreme za studente koji žele da polažu DELF i DALF ispite. Individualni časovi traju 85 minuta a broj časova zavisi od samog polaznika.

Korisni linkovi: