sr
en
CELI - Specijalizovani kursevi italijanskog jezika

CELI sertifikat koji izdaje Univerzitet za strance u Peruđi  je jezički pasoš italijanskog jezika koji je priznat širom sveta!

CELI 1 Ovaj ispit zvanično potvrđuje razumevanje italijanskog jezika na osnovnom nivou i nivou "snalaženja" u italijanskom govornom području. Polaznik bi trebalo da poseduje veštine neophodne za komunikaciju u uobičajenim svakodnevnim situacijama. Ispit se sastoji iz četiri dela: pismeni test razumevanja,  test veštine pisanja, test razumevanja na sluh i usmeni test jezičkih veština.

CELI 2 Ovaj ispit zvanično potvrđuje razumevanje italijanskog jezika na post-elementarnom nivou. Polaznik bi trebalo da poseduje veštine neophodne za komunikaciju u društvenim i turističkim situacijama. Ispit se sastoji iz četiri dela: pismeni test razumevanja,  test veštine pisanja, test razumevanja na sluh i usmeni test jezičkih veština.

CELI 3 Ovaj ispit zvanično potvrđuje razumevanje italijanskog jezika na srednjem nivou. Polaznik bi trebalo da poseduje veštine neophodne za komunikaciju u društvenim situacijama koje iziskuju aktivnije učešće. Ispit se sastoji iz četiri dela: pismeni test razumevanja, test veštine pisanja , test razumevanja na sluh i usmeni test jezičkih veština.

CELI 4 Ovaj ispit zvanično potvrđuje razumevanje italijanskog jezika na naprednom nivou. Polaznik bi trebalo da poseduje veštine neophodne za komunikaciju u italijanskom okruženju, za aktivno učešće na studijama i poslu. Ispit se sastoji iz pet delova: pismeni test razumevanja, test veštine pisanja, test jezičkih veština, test razumevanja na sluh i usmeni test jezičkih veština.

CELI 5 Ovaj ispit zvanično potvrđuje razumevanje italijanskog jezika na naprednom nivou. Polaznik bi trebalo da poseduje veštine neophodne za komunikaciju u svim društvenim i profesionalnim poljima. Ispit se sastoji iz pet delova: pismeni test razumevanja,  test veštine pisanja, test jezičkih veština, test razumevanja na sluh i usmeni test jezičkih veština.

  CELI Level
Osnovni - A1  
Početni - A2 CELI 1 - Test na početnom nivou, koji testira mogućnost komuniciranja upotrebom osnovnih pojmova u jednostavnim situacijama.
Srednji - B1 CELI 2 - Test na srednjem nivou, koji testira upotrebu jezika i pisanja u svakodnevnim situacijama.
Viši srednji - B2 CELI 3 - Test na višem srednjem nivou, idealan za one koji sa sigurnošću mogu pratiti ili držati govor na poznatu temu ili voditi razgovor na prilično širokom spektru tema.
Viši - C1 CELI 4 - Test na višem nivou, za polaznike koji sa sigurnošću komuniciraju na italijanskom jeziku na poslu ili studijama.
Napredni - C2 CELI 5 - Test na naprednom nivou, savršen za polaznike kojima je jezičko znanje na zavidnom nivou i koji se odlično snalaze u okruženju gde se priča isključivo italijanski jezik.

Naš kurs pripreme nudi sistematsku pripremu polaznicima koji žele da polažu CELI ispite. Na našim časovima studenti će biti uvedeni u sve zadatke s kojima će se sresti na CELI ispitima. Individualni čas traje 85 minuta a broj časova zavisi od samog polaznika.

Obuhvata nivoe od A1 do C2 na skali sposobnosti od pet nivoa usklađenim s jezičkim okvirom Saveta Evrope (Kliknite ovde da biste pročitali više o jezičkom okviru).