sr
en
CEFR - Nivoi poznavanja jezika Zajedničkog evropskog okvira za jezike

Zajednički evropski okvir za jezike ima tri široke podele koje zatim mogu biti razdvojene na šest nivoa.

Evropski okvir Concord nivoi
A) Kandidat početnik
 • A1 Breakthrough
 • A2 Waystage

B) Napredni kandidat
 • B1 Threshold
 • B2 Vantage

C) Samostalni kandidat
 • C1 Effective Operational Proficiency
 • C2 Mastery
A) Kandidat početnik
 • Elementary
 • Pre-intermediate

B) Napredni kandidat
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate

C) Samostalni kandidat
 • Advanced
 • Upper-Advanced

 

Opis nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike:

CEFR LEVEL Jezička primena
C2
Samostalni kandidat Može bez napora razumeti sve što pročita ili čuje. Može sažeti informacije iz različitih usmenih i pismenih izvora obrazlažući i objašnjavajući ih suvislo. Može se spontano, veoma tečno i tačno izražavati i kod kompleksnijih pitanja upotrebiti finije nijanse izražavanja.
ALTE 5
CONCORD LEVEL -
UPPER-ADVANCED
C1 Može razumeti širok spektar zahtevnih i dužih tekstova i shvatiti implicitna značenja. Može se izražavati izražajno i tečno, bez potrebe da često traži reči. Može uspešno i fleksibilno koristiti jezik u društvene, poslovne i obrazovane svrhe. Može se jasno, struktuirano i opširno izjasniti o kompleksnim pitanjima primenjujući različita sredstva u svrhu povezivanja teksta.
ALTE 4
CONCORD LEVEL - ADVANCED
B2 Napredni kandidat Može razumeti kompleksne tekstove vezane kako za konkretne tako i za apstraktne pojmove, uključujući tehničke izraze (stručne diskusije) iz svoje stručne oblasti. Može se tečno i spontano sporazumevati  s izvornim govornicima bez napora za obe strane. Može se u širokom tematskom spektru jasno i opširno izražavati, zastupajući mišljenje na datu temu i navesti prednosti i mane.
ALTE 3
CONCORD LEVEL -
UPPER-INTERMEDIATE
B1 Može razumeti glavne tačke razgovora kada se koristi jasan standardni jezik i kada se radi o poznatim stvarima s posla, iz škole, slobodnim aktivnostima, itd. Može savladati najveći broj situacija sa kojima se susreće na putovanjima u zemlje u kojima se dati jezik govori. Može se jednostavno i povezano izjasniti o poznatim i ličnim sferama interesovanja. Može izveštavati o iskustvima i rezultatima, opisati snove, nade i ciljeve i dati obrazloženja o planovima i mišljenjima.
ALTE 2
CONCORD LEVEL -
INTERMEDIATE
A2 Kandidat
početnik
Može razumeti rečenice i uobičajene izraze, koji su povezani s oblastima od konkretnog značenja (npr.informacije o sebi i porodici, kupovina, posao, bliža okolina). Može se sporazumeti u jednostavnim, rutinskim situacijama, u kojima se radi o jednostavnoj i direktnoj razmeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Uz pomoć jednostavnih sredstava može opisati vlastito poreklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari u vezi s neposrednim  potrebama.
ALTE 1
CONCORD LEVEL -
PRE-INTERMEDIATE
A1
Može razumeti i primeniti poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje imaju za cilj zadovoljavanje konkretnih potreba. Može  predstaviti sebe i druge, i drugim ljudima postaviti pitanja o njima – npr. gde stanuju, kakve ljude poznaju i kakve stvari imaju- i odgovoriti na pitanja te vrste. U stanju je sporazumeti se na jednostavan način, ako sagovornica ili sagovornik polako i jasno govore i ako su spremni da pomognu.
ALTE BREAKTHROUGH
CONCORD LEVEL -
ELEMENTARY

 

Da biste uporedili različite ispite i njihov ekvivalent CEFR I ALTE nivoa, pogledajte tabelu.

CEFR/ALTE LEVEL CAMBRIDGE ESOL MAIN SUITE IELTS iBT TOEFL
C2 / ALTE 5 Certificate of Proficiency in English (CPE) 7.5 - 9.0 107 - 120
C1 / ALTE 4 Certificate of Advanced English (CAE) 6.5 - 7.0 90 - 106
B2 / ALTE 3 First Certificate in English (FCE) 5.0 - 6.0 61 - 89
B1 / ALTE 2 Preliminary English Test (PET) 3.5 - 4.5 57 - 60
A2 / ALTE 1 Key English Test (KET) 3.0
A1 / ALTE BREAKTHROUGH