sr
en
CAE

Cambridge English: Advanced

CAE je glavni ispit naprednog engleskog koji se traži kad je reč o zahtevnim profesionalnim i akademskim situacijama. Ovaj Kembridž ispit Vam nudi:

  • Globalno priznanje – više od 12,000 univerziteta i koledža, poslodavaca i vladinih organizacija širom sveta priznaju diplomu CAE ispita
  • Fleksibilnost – više ispitnih rokova Vam omogućava da birate kada želite da polažete ispit
  • Izbor – CAE je dostupan kao ispit u pismenoj formi ili elektronskoj kako bi Vam omogućio da govorite, čitate i pišete na engleskom na naprednom nivou.

Sastoji se iz 5 delova: čitanje i razumevanje zajedno sa upotrebom engleskog jezika, pisanje, slušanje i govor. Naša priprema za ispit uključuje sistematski pristup svim delovima ispita i sadrži raznolike aktivnosti a sve u cilju poboljšanja znanja engleskog i razvoja jezika i veština potrebnih za uspešno polaganje ispita. Časovi se održavaju 2 puta nedeljno i svaki čas traje 85 minuta. Priprema za ovaj ispit može trajati od godinu do godinu i po dana u zavisnosti od predznanja polaznika.

Korisni linkovi:

Cambridge English: Proficiency (CPE)

Kembridž engleski: Proficiency poznat i kao Cambridge Certificate of Proficiency in English(CPE) je dokaz da ste visoko kompetentni kada je u pitanju engleski jezik.
Cambridge English: Proficiency - C2 po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike (ZEROJ).
Ova kvalifikacija dokazuje da potpuno vladate engleskim jezikom i da ga bez problema koristite u svim situacijama koje zahtevaju tečno korištenje jezika, uključujući zahtevna istraživanja, akademski i kontekst vaše profesije. Ovaj ispit je najviši nivo kvalifikacije koju pruža Cambridge English.
Ispit CPE polažete kao dokaz poslodavcima da engleski jezik koristite na nivou potrebnom za obavljanje viših rukovodećih funkcija ili kad želite da prijavite doktorat na univerzitetu gde se predavanja odvijaju na engleskom jeziku.Priprema za ovaj ispit može trajati od godinu do godinu i po dana u zavisnosti od predznanja polaznika. Ovaj ispit je dokaz da možete da:

  • razumete gotovo sve što čujete ili pročitate
  • bez problema razumete i koristite formalni, akademski i kolokvijalni jezik
  • pregovarate o suptilnim nijansama složenih problema, argumentujete svoje stavove i o njima diskutujete.

Korisni linkovi:

e)